Sika Refit 2000 – trám vết nức

Xuất xứ: Sika Việt Nam
SikaRefit®-2000 
là loại vữa xi măng-polyme cải tiến, 1 thành phần, có chứa silicafume.

Hotline tư vấn: 090 993 3575