Sika 732

Xuất xứ: Việt Nam

Sử dụng: Quét kết nối vĩnh viễn cho bê tông cũ mới

Đóng gói: 1 kg / bộ

Khối lượng thể tích: ~1.4 kg/lít (đã trộn)

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Hotline tư vấn: 090 993 3575